22.5.2022

Luonnon monimuotoisuuden päivä


 Vie luontoon vain itsesi 
Jätä käynnistäsi 
vain jalanjälkesi 

-Una Reinman 
Tänään on kansainvälinen
 luonnon monimuotoisuuden päivä "On osoitettu, että alueet, joissa on
hyvä biologinen monimuotoisuus,
kukoistavat ja ovat terveitä.

/Days of the year "Luonnon monimuotoisuudella, eli biodiversiteetillä, tarkoitetaan 
elämän koko kirjoa; lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, 
lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. 
Maapallon elinympäristöt ovat kehittyneet
miljardien vuosien aikana ja mahdollistavat tällä hetkellä
noin 1,75 miljoonan tunnetun eliölajin elämän.

Luonnon monimuotoisuutta on myös suojeltava, ennen kaikkea ihmisen
toimien seurauksilta. Panostamalla kestävään kehitykseen varmistamme
luonnon monimuotoisuuden säilymisen myös tulevaisuudessa.


Miljoona lajia vaarassa


Vuonna 2019 julkaistun YK:n raportin mukaan jopa miljoona eläin-
ja kasvilajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Yhdenkin lajin katoamisella
voi olla ravintoketjun kautta kauaskantoinen vaikutus ekosysteemiin.
 


Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen vaikuttaa
myös ihmisten terveyteen.
Biodiversiteettikato voi johtaa koronaviruksen kaltaisten
eläinperäisten sairauksien lisääntymiseen


Tänä YK:n teemapäivänä juhlistamme ja korostamme maailman 
biodiversiteetin ja lukuisten ekosysteemien verkoston tärkeyttä."
/Suomen YK-liitto 


#metsäterapia #luonnonmonimuotoisuus #luonnonmonimuotoisuudenpäivä
 #biodiversiteetti #ympäristönsuojelu 
 #polyttajat #luontoparantaa 
 #meneluontoon