Translate

29.5.2022

Keskiajan loppu


"Keskiaika on eurooppalainen käsite kuvaamaan antiikin ja uuden
ajan välistä ajanjaksoa. Ajalle tunnusomainen yhteiskuntajärjestelmä
oli feodalismi, ja erityisesti Keski- ja Pohjois-Euroopassa
keskiajan katsotaan yleensä alkaneen vasta kristinuskon saatua vallan.
Pohjoismaiden viikinkiaika lasketaan yleensä keskiaikaa Pohjois-Euroopassa
edeltävän esihistorian osaksi.


Keskiaika jaetaan varhaiskeskiaikaan (noin 400–800),
sydänkeskiaikaan (noin 800–1200)
ja myöhäiskeskiaikaan (noin 1200–1500).

Suomeen keskiaika tuli rautakauden jälkeen ristiretkien aikana.
sydänkeskiaikaan (1323–1397) ja myöhäiskeskiaikaan (1397–1520).

Keskiajan ja sen eri alajaksojen tarkka ajoittaminen voi kuitenkin olla
harhaanjohtavaa, koska keskiaikaa määrittäville yhteiskunnallisille,
kulttuurisille ja poliittisille tapahtumasarjoille ei yleensä voi määrittää
alkamis- tai päättymisajankohtaa kovinkaan täsmällisesti.

Tarkat ajoitukset historiallisille ajanjaksoille ovatkin kiinnostavia
lähinnä oppihistorian kannalta. Ne kertovat ennen kaikkea esittäjiensä
käsityksistä historiallisesti merkittävistä tapahtumista ja rakenteista.

Useimmat nykytutkijat käyttävätkin ilmaisua keskiaika
vain käytännöllisenä lyhenteenä ajanjaksolle, joka alkoi
joskus 400–600-luvuilla ja päättyi joskus 1300–1500-luvuilla."


Jonkin ihmeellisen laskentatavan mukaan saksalainen tutkija
Cristopher Cellarius (22.11.1638-4.6.1707) päätti keskiajan loppuneen 29.5.1453. 

 

Siitä päivästä on tänään 569 vuotta! 


 Keskiajan loppumisen päivä 


#EndOfTheMiddleAgesDay


 

 

 

Lähteinä: 

Wikipedia  

Checkiday 

 

 
 

 

 

Ei kommentteja: