Translate

20.11.2023

Lasten oikeudet

 


 

 


 

  


Lapsen oikeudet koskevat kaikkia lapsia:   


 

Lapsia ei saa syrjiä.
Lapsen etu pitää ottaa huomioon.
Lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen.
Lapsen näkemystä pitää kunnioittaa. 

Lapsella on oikeus perheeseen ja säilyttää sukulaissuhteensa, jos on hyvä olla heidän kanssaan. 

Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan se ei loukkaa muiden oikeuksia. 

Lapsella on oikeus
 omantunnon- ja ajatuksenvapauteen sekä uskonnonvapauteen ikätaso huomioon ottaen. 

Lapsella on oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan sekä yksityisyyteen. 


 Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. 
Tämän 2023 vuoden teemana on jokaisen lapsen oikeus hyvinvointiin.  

 
Lapsen oikeuksien viikko on teemaviikko, 
jonka tavoitteena on lisätä Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja lapsen oikeuksien toteutumista.

Viikkoa vietetään 20.–26.11.2023.
Aiheesta lisää: