Translate

22.5.2023

Biodiversiteettipäivä

 


 
 

 


YK:n yleiskokous on julistanut 22. toukokuuta kansainväliseksi luonnon monimuotoisuuden päiväksi. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta sekä tehdä tutuksi ympäristönsuojelua, kestävää luonnon hyödyntämistä ja hyötyjen tasapuolista jakoa.

Luonnon monimuotoisuudella, eli biodiversiteetillä, tarkoitetaan elämän koko kirjoa; lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. Maapallon elinympäristöt ovat kehittyneet miljardien vuosien aikana ja mahdollistavat tällä hetkellä noin 1,75 miljoonan tunnetun eliölajin elämän.

Luonnon monimuotoisuutta on myös suojeltava, ennen kaikkea ihmisen toimien seurauksilta. Panostamalla kestävään kehitykseen varmistamme luonnon monimuotoisuuden säilymisen myös tulevaisuudessa.

 
 

Miljoona lajia vaarassa

Vuonna 2019 julkaistun YK:n raportin mukaan jopa miljoona eläin- ja kasvilajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Yhdenkin lajin katoamisella voi olla ravintoketjun kautta kauaskantoinen vaikutus ekosysteemiin.

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen vaikuttaa myös ihmisten terveyteen. Biodiversiteettikato voi johtaa koronaviruksen kaltaisten eläinperäisten sairauksien lisääntymiseen.


Tänä YK:n teemapäivänä juhlistamme ja korostamme
maailman biodiversiteetin ja lukuisten ekosysteemien verkoston tärkeyttä.  
 
 
 
 
International Day for Biological Diversity
 
 
  #DayforBiologicalDiversity #luonnonmonimuotoisuus #luonnonmonimuotoisuudenpäivä
 #biodiversiteetti #ympäristönsuojelu 
 #polyttajat
 #metsäterapia "On osoitettu, että alueet, joissa on hyvä biologinen monimuotoisuus, kukoistavat ja ovat terveitä." 
/Days of the year