20.11.2021

Lasten päivä


 Kansainvälinen lasten päivä, 

World Children's day on tänään. 

Päivää kutsutaan Suomessa 

myös lapsen oikeuksien päiväksi. 
Lapsen oikeuksien sopimus turvaa lasten erityisiä tarpeita ja etua. Sopimuksen neljä yleistä periaatetta ovat syrjinnän kielto, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehitykseen sekä oikeus osallistua ja tulla kuulluksi.

Lapsen oikeuksien päivän tarkoituksena on muistuttaa lasten asemasta ja lasten hyvinvoinnin edistämisen tärkeydestä kaikkialla maailmassa.