18.4.2018

Piikittelyä ja kulttuuriperintöjä


Tänään on 
Kulttuuriperintö-käsitteellä viitataan yleensä joukkoon menneisyydestä periytyneitä aineellisia ja aineettomia resursseja, jotka ihmiset tunnistavat jatkuvasti kehittyvien arvojensa, uskomustensa, tietonsa ja perinteidensä heijastumaksi ja ilmaisuksi niiden omistuksesta riippumatta. Siihen kuuluu kaikki ne ympäristön ominaisuudet, jotka johtuvat ihmisten ja paikkojen historiallisesta vuorovaikutuksesta. Kulttuuriperintöä voivat olla esimerkiksi esineet, rakennukset, muokatut ja muovautuneet maisemat, tarinat, laulut, tavat. 

Kulttuuriperinnön lähikäsitteisiin kuuluu luonnonperinnön käsite, jolla viitataan yleensä luonnonkohteisiin.
Nykyisessä kulttuuriperinnön tutkimuksessa on tavallinen näkemys, jonka mukaan kulttuuriperintö ei ole tietty pysyvä, staattinen asia, menneisyydestä tähän päivään itsestään säilynyt kohde. Kulttuuriperintö ymmärretään pikemminkin prosessina, johon kuuluu erilaisten arvojen ja kulttuuristen merkitysten luominen ja eteenpäin välittäminen. Kulttuuriperintö on nykypäivän suhde menneeseen, johon kuuluu tiettyjen asioiden muistaminen ja tiettyjen unohtaminen. 
-Wikipedia-


Samalla tänään on myös Kolumnistipäivä
sekä Suomen aforismipäivä

Aforismi on ajatelma, mietelmä tai mietelause, tiiviissä ja lyhyessä ytimekkäässä muodossa kirjoitettu ajatus. Aforismi on ajatuksellisesti painokas sekä tiiviisti ja tyylikkäästi muotoiltu virke tai useamman virkkeen kokonaisuus. Aforismi on proosaa, eli aforismissa rivit kirjoitetaan loppuun ilman säejakoa. 

Aforismien kirjoittajaa kutsutaan nimellä aforistikko ja aforisti.  Aforismeissa voidaan esimerkiksi metaforan, sanaleikin, käsitteen uudelleentulkinnan tai paradoksin keinoin kuvata jotakin tärkeäksi koettua ajatusta tai havaintoa. 

Aforismin tunnusmerkkejä on usein myös yksittäisen aforismin moniteemaisuus ja -tulkintaisuus. Aforismia voidaan pitää kansanperinteen sananlaskun taidekirjallisena muotona. Sananlaskuista onkin käytetty nimitystä kansanaforismi ja nykyaforismista voidaan puhua taideaforismina. 
-Wikipedia- 

Varhaisimmat suomenkieliset aforismit julkaisi tiettävästi J. H. Erkko vuonna 1899.  Sattuipa sopivasti kun hänen synnyinkaupungissaan nyt satun tällä hetkellä asumaan. 


Ja mikä olikaan Kolumni? 
Wikipedia esittää asian näin: 
Kolumni on sanoma- tai aikakauslehdessä omalla palstallaan säännöllisesti julkaistava lyhyt kirjoitus, jossa toimittaja tai avustaja esittää oman mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta aiheesta. Kolumnisteiksi pyydetään usein poliitikkoja tai muita julkisuuden henkilöitä. Kolumni eroaa uutisesta siten, että kirjoittaja esittää siinä henkilökohtaisen mielipiteensä ja tarkastelee asiaa vain valitsemastaan näkökulmasta. Lisäksi kolumneissa voidaan käyttää uutista laajemmin eri tyylikeinoja kuten ironiaa tai huumoria. Kolumnin tyylilajiin kuuluu, että kirjoittajalla on oikeus piikitellä ja esittää olevansa oikeassa.  

 Ja kun toiset kirjoittavat, niin toiset 
lukevat ja nyt vietetään myöskin Lukuviikkoa
Lue varsinkin lapsille ääneen... 

Lukuviikkoa vietetään 16.-22.4.2018. Lukuviikko on Lukukeskuksen vuosittain järjestämä valtakunnallinen tapahtuma, jonka aikana kirjastot ja koulut ympäri Suomen juhlivat lukemista mm. erilaisilla tempauksilla ja tapahtumilla, kirjailijavierailuilla ja pidennetyillä aukioloajoilla. Lukukeskus tarjoaa Lukuviikon aikana kirjastoille ja kouluille mm. ilmaisia materiaaleja, tietoa lukemisesta sekä innostaa tapahtumien järjestämiseen. Katso lisää Lukuviikon omilta sivuilta. Lukuviikon 2018 teemana on Mun tarina. Haastamme kaikki kertomaan oman tarinansa kirjallisuuden keinoin. Lukuviikko 2018 tarjoaa reittejä itseilmaisuun ja oman tarinan löytämiseen uusien kirjallisuuden lajien – lavarunouden, spoken wordin ja mm. laululyriikoiden – avulla. 
-Lukukeskus


Tänään on myös Lemmikin omistajien itsenäisyypäivä 
sekä Radioamatööripäivä.

Valitse jälleen itsellesi mieluisin teema. =) Ei kommentteja:

Lähetä kommentti


♥ Kommentoi tähän jotakin. ♥