31.1.2018

Inspiroi sydäntäsi taiteella

Taide tarkoittaa niitä toimintoja ja tuotteita, joilla ihminen aistein havaittavin keinoin esittää kokemiaan tunnevaikutuksia. Erityisesti sana taide viittaa kuvataiteisiin. 

Taide on yksi kulttuurin peruskäsitteistä joka koostuu erilaisten elementtien tarkoituksellisen järjestelyn tuloksista ja prosesseista, joilla pyritään vaikuttamaan subjektiivisesti. 

Taide on ilmaisun, viestinnän, kannanoton ja mielihyvän tuottamisen väline. Taidetta voi olla myös sellainen, joka aiheuttaa kokijassaan muitakin kuin esteettisyyden tunteita.

Taiteenlajeja ovat mm: Kuvataide, Elokuva- ja mediataide,  Taideteollisuus ja taiteellinen suunnittelu, Käsityötaide, Musiikki, Kirjallisuus eli sanataide, Tanssitaide sekä Teatteri- eli näyttämötaide 

Taiteen teorian keskeinen käsite on mimesis, eli luonnon tai todellisuuden jäljittely ja esittäminen taiteen keinoin. Taideteos voi äärimmillään olla tarkka jäljennös olemassa olevasta kohteesta tai jotain sellaista, mitä emme kykene edes hahmottamaan. Teoksen ei tarvitse olla kuitenkaan esine, vaan se voi olla vaikkapa teatteri-, musiikki- tai performanssiesitys.

Taiteet voidaan jakaa esittäviin ja ei-esittäviin. Esittävät taiteet, kuten teatteri, elokuva, tanssi tai musiikki esitetään ajallisessa jatkumossa ja esitys suunnitellaan siten, että yleisön oletetaan seuraavan esitystä alusta loppuun. Esittävät taiteet perustuvat esityksiin, joilla on tavallisesti selkeä alku, keskikohta ja loppu.
Arkkitehtuuri, maalaustaide, grafiikka, kuvanveisto, muotoilu tai kirjallisuuden eri lajit eivät perustu aikaan sidottuihin esityksiin, vaan katsoja tai lukija valitsee ja päättää itse katselutilanteen pituuden tai lukemisajankohdan. Tämän takia niitä kutsutaan ei-esittäviksi taiteiksi. 

Esittäviä ja ei-esittäviä taiteenaloja voidaan myös yhdistää esimerkiksi performanssissa tai videotaiteessa. 
 Lähde Wikipedia 

Tämän päivän teemana on otsikon lauseke; 

 Inspiroi sydäntäsi taiteella

Mikä on sinulle rakkain 
taiteenlaji? 


Minun mielestäni 
koko elämä on taidetta. 
Selviydymme elämästä taiteillen, 
kuka mitenkin. 
Elämäntaiteemme 
ei riipu pelkästään itsestämme 
vaan ulkoiset seikat ja 
sattuma vaikuttavat 
lopputuloksiimme, 
ja siihen saammeko 
ihastuneita aplodeja vaiko 
vain kitkerää kritiikkiä. 
 

  Ps: 

Tänään on monipuolinen kuunpimennys... 
 2 kommenttia:


♥ Kommentoi tähän jotakin. ♥