9.4.2017

Suomea on puhuttu jo yli 6 000 vuottaEi Suomi ole 100 vuotias, vaan itsenäisyytemme. Suomalaisia on tällä soisella maalla asustanut tuhansia vuosia. Suomen kieli on yksi maailman vanhimmista puhutuista kielistä. 
Ruotsi on polkenut maatamme ja yrittäen kadottaa kielemmekin kadoksiin Suomea yli 600 vuotta orjuuttaessaan, laittaen suomalaiset alamaisikseen, omasta puolestaan sotimaan jne ja kieltämällä meitä jopa puhumasta suomea, omaa äidinkiltämme. 

Jostain ihmeellisestä syystä kansamme on unohtanut historiastamme tämän monisatavuotisen länsinaapurimme  sortoajan koska yhä omassa maassamme pakotetaan kansaa puhumaan sen maan kieltä? 


Olisipa pieni kansamme niinä sortovuosina jo osannut taistellut sitä herruutta vastaan. Ai niin, eihän meillä osata vieläkään... 

Olimme myös Venäjän alamaana sata vuotta ja siitä on kiittäminen Napoleonia, Venäjän silloista hallitsijaa ja ruotsin silloista kuningasta, joka tosin myöhemmin syöstiin vallasta, sillä he tappelivat keskenään  meidän jäädessämme heidän väliinsä. Saimme kyllä itse hallita itsenäisenä lopulta omia asioitamme. Toisin kuin länsinaapurin vallassaollessa. 

Meistä on tapeltu. 
Suomalainen sisu on silti säilynyt. 

Kansa muistaa parhaiten sota-ajat viimeisen reilun sadan vuoden ajoilta. Silloin(kin) ruotsi selvisi likaamatta näppejään. 

Länsinaapurin ansaitsematon itsevaltius ja herruus jatkuu yhä tavalla ja toisella Suomessa. Maamme tienviitoissa ei lue pelkästään suomeksi ikiomat paikannimemme vaan ne on käännetty keinotekoisesti ruotsiksi. 
Jos aiot julkiseen virkaan, pitää orjuusaikojen lakipykälien määräämänä osata virkamiesruotsia???? 

Miksi matkimme ja kumarramme tuota meitä vuosisatoja orjanaan pitänyttä länsimaata? Onko se jokin tukholmasyndrooma? 
- Olemme kiintyneet sieppaajaamme... Koska suomalaiset oppivat sen vanhan houn: "Venäläisiä emme ole, RUOTSALAISIKSI EMME TAHDO TULLA, olkaamme siis suomalaisia." 

Edes läntiselle rajamerelle ei meillä ole osattu antaa selkeää omakielistä nimeä. Omituisesti kutsumme sitä Itämereksi vaikka se sijaitsee maantieteellisesti maamme länsipuolella. Hoh hoijaa. 


Yhä tänä päivänäkin muutamat julkeat suomenruotsalaiset vähättelevät ja ylenkatsovat suomen kieltä väittäen että tämä maa pärjäisi paremmin ruotsin kielellä? Mitä hölynopölyä ja pötypuhetta. Kumpikohan näistä kielistä olikaan se ainutlaatuisempi? Sitäpaitsi työkielenä on monessa maassa englanti. 


Suomessa suomea puhuu äidinkielenään 4,9 miljoonaa ja toisena kielenä 0,5 miljoonaa ihmistä. Suurimmat suomea puhuvat vähemmistöt ovat Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Suomen kieli on voimakkaasti taipuva, agglutinoiva kieli. Sanajärjestys on toissijainen, lauseenjäsenten perusjärjestys on subjekti−predikaatti−objekti ja määrite käy useimmiten pääsanansa edellä. Suomessa on kahdeksan vokaalia ja 13 konsonanttia, mikäli eräitä lainasanoissa esiintyviä äänteitä ei lueta mukaan.

Suomen kieltä puhutaan enimmäkseen Suomessa, jossa sitä puhuu äidinkielenään noin 90 % maan asukkaista, vuoden 2015 lopussa lähes 4,9 miljoonaa. Lisäksi Suomessa on arviolta puoli miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat suomea toisena kielenä. Suomenruotsalaisista valtaosa osaa suomea ainakin jonkin verran, sillä vain 20 % arvioi suomen kielen taitonsa heikoksi tai olemattomaksi. (Mikä on kyllä outoa, maassa maan tavallahan se yksi vanha sananparsi kuuluu... ! )
Suomessa asuvista ulkomaalaistaustaisista arviolta 3/4 osaa suomea vähintään keskitasolla. 

Suomen perustuslain mukaan maan kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi, joka on niin väärin!
- Tätä lakiasetusta pitää muokata ja tipauttaa vihdoin tuo Aataminaikainen pykälä pois! Meidän pitäisi viimeinkin itsenäistyä silläkin saralla! 

Ruotsinkielen opiskelun on muututtava vapaaehtoiseksi. Eikä sitä vierasta kieltä pidä enää päästää mm ylioppilaskirjoituksissa pakolliseksi kun se sieltä viimein saatiin pois. Se kieli tai sen puute ei saa olla myöskään este kunnallisvirkamieheksi pyrkivälle tai poliittiselle uralle. Olemme suomalaisia, puhukaamme suomea. 

Kaikkialla muualla sanotaan Maassa maan tavalla...
Suomessa sen voisi ymmärtää niin että tässä maassa on osattava suomen kieltä. 
Suomalaisia firmoja EI saa myydä ruotsalaisille enää yhtään enempää! Älkäämme antako sen maan enää hallita meitä. 
Nyt jo heillä on aivan liikaa omistuksessaan meidän firmojamme, tv-kanava ja lehdistöä! 

Muistattehan miten maassamme nousi häly kun Turun sinappi myytiin ruotsalaisille? Nostakaamme häly kaikista muistakin heille myydyistä firmoista ja niiden hyväksi havaituista konsepteista. Ostakaamme ne takaisin! 


Me emme ole huonompia joten lakatkaamme vertaamasta itseämme ja päätöksiämme kaikessa länsinaapuriimme. 

Me olemme suomalaisia, ihan erilaisia kuin he ja erityisiä jopa geeniperimältämme. Olemme oman soisen maamme sitkeä, monessa kurimuksessa kärsinyt ja sitkistynyt kansa. 

Koko maapallo on meidän yhteistyöaluettamme, ei pelkkä Skandinavia.  

Olkaamme suomalaisia sielultamme, 
mieleltämme ja kieleltämme! 

Suomi ei kuulu edes Skandinaviaan
eli skandinaavisten kielten (ruotsi, tanska, norja, islanti ja fääri) puhuma-alue tai karkeasti sitä vastaava kulttuurialue, joten miksi ihmeessä 
täällä pitäisi ruotsia puhua? 

Suomi kuuluu Fennoskandiaan, 
 maantieteelliseen alueeseen, johon kuuluvat Skandinavian niemimaa sekä Suomi, Itä-Karjala ja Kuola

Tärkeämpää olisi kouluissakin opettaa vaikkapa venäjää. 
Maailman eniten puhutuissa kielissä espanja on sijalla neljä ja sitäkin kannattaisi opettaa jo ala-asteella. Englanti on tietenkin se kaikkein vahvin ja kansainvälisin kieli.


Eivät ruotsalaiset itsekään puhu työkielenä mm suomalaisten kanssa omaa kieltään vaan englanti on heilläkin se kansainvälinen työkieli, joten, miksi meille sitä turhaa ruotsia tuputetaan. 

Ottakaamme itseämme niskasta. Vihdoin. Meidän toinen kielemmekin voisi olla vaikkapa englanti. Sehän on Internetin valtakieli, kaupan, tekniikan ja kulttuurin tärkein kieli. 

Tänään vietetään suomen kielen päivää, 
ja samalla on Mikael Agricolan päivä joka sattuu olemaan muuten
hänen kuolinpäivänsä sillä hänen syntymäpäiväänsä ei tiedetä.

Ruotsissa asuu satoja tuhansia ruotsinsuomalaisia, jotka ovat enimmäkseen muuttaneet sinne toisen maailmansodan jälkeen, etenkin 1960- ja 1970-luvuilla. Heidän määräänsä on vaikea arvioida, koska äidinkieltä ei Ruotsissa tilastoida. 2000-luvun alussa Ruotsissa arvioitiin asuvan 200 000–300 000 suomea äidinkielenään puhuvaa. Vuonna 2005 tehdyn kyselyn mukaan noin 400 000 Ruotsin asukasta puhui tai ymmärsi suomea, meänkieltä tai molempia. 

Ruotsinsuomalaiset kuulemma häpeävät suomalaisia juuriaan! Miksi??? Älkää! Olkaa ylpeitä suomalaisuudesta! Puhukaa suomea aina kun voitte ettei tämä kaunis kieli unohdu. Tai tulkaa Suomeen, me olemme teistä ylpeitä. 

Norjan pohjoisosassa asuvien kveenien puhumaa kieltä on myös pidetty sekä suomen murteena että omana kielenään. Arviot kveenin kielen puhujien määrästä vaihtelevat 2 000 ja 8 000:n välillä. Norjan kveeniliiton arvion mukaan kveenejä on noin 10 000, ja heistä 5 000–7 000 puhuu kieltä ainakin jonkin verran.

Venäjällä perinteinen suomea puhuva väestöryhmä olivat inkeriläiset, joiden lukumäärä on kuitenkin vähentynyt, sillä nuorempi sukupolvi puhuu enimmäkseen venäjää ja monet ovat muuttaneet Suomeen. Myös Karjalan tasavallassa suomalaisten määrä on vähentynyt samoista syistä, eikä suomen kielellä ole siellä virallista asemaa. Venäjän vuoden 2010 väestölaskennassa 20 700 ihmistä ilmoitti olevansa kansallisuudeltaan suomalaisia tai inkeriläisiä ja 39 000 ilmoitti osaavansa suomea.

Suomalaisia on muuttanut siirtolaisiksi myös Pohjois-Amerikkaan. Muutto oli voimakkaimmilaan vuosina 1880–1930, ja sen seurauksena Yhdysvaltoihin ja Kanadaan syntyi suomea puhuvia yhteisöjä, joiden käyttämää kieltä on kutsuttu amerikansuomeksi. Vuoden 2009–2013 tietojen mukaan Yhdysvalloissa suomea käytti kotikielenä 26 000 ihmistä. Kanadan väestönlaskennassa 2011 suomea äidinkielenään puhui 17 000 ihmistä.  


Lähde: Wikipedia 
Näistä tiedoista puuttuu mm se, miten paljon maailmalla harrasteena opiskellaan suomen kieltä... 
Suomen kieleen liittyen: 
Mikä suomalainen sana kuvastaa mielestäsi parhaiten satavuotista itsenäisyyttään joulukuussa juhlivaa maatamme? 

Kerro se tällä sivulla: 2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä. Samaa miettinyt monta kertaa lasten kanssa.

Erja

Una kirjoitti...

Hei Erja ja kiitos.