26.4.2017

OpaskoirapäiväSuo­men näkövam­mai­syh­dis­tys­ten kat­tojärjestö edistää so­kei­den ja heik­konäköis­ten ih­mis­ten oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta, tuot­taa eri­tyis­pal­ve­lu­ja ja toi­mii Suo­mes­sa asian­tun­ti­ja­na näkövam­mai­suu­teen ja näke­mi­seen liit­ty­vissä asiois­sa. 


 Tänään on Kansainvälinen opaskoirapäivä.


Vuo­den 2017 tee­ma it­senäinen ja yh­den­ver­tai­nen elämä 
juh­lis­taa sa­ta­vuo­tias­ta Suo­mea.


Opaskoira toimii apuna ja tukena sokeille tai vaikeasti heikkonäköisille. Koira on hyvä apuväline liikkumiseen, sillä koira pysyy opitulla reitillä, näkee vastaantulevat mahdolliset esteet ja kiertää ne.
Opaskoira näyttää paikalleen pysähtymällä kadunreunat ja muut ylityspaikat liikenneväylissä ja myös sellaiset esteet, joita ei turvallisesti voi kiertää. Opaskoirankäyttäjä pystyy liikkumaan koiransa avulla itsenäisesti. Silloin kun opaskoira ei toimi oppaana, se on tavallinen perhekoira. Koiralla on myös tärkeä sosiaalinen merkitys käyttäjälleen ja hänen perheelleen.
Suomen lainsäädännössä on monessa kohdin annettu opaskoirille ja niiden käyttäjille erivapauksia. Liikuntavammaisen avustajakoiran tavoin opaskoiran kanssa saa mennä yleiselle uimarannalle, ravintoloihin, lasten leikkipaikalle, toriaikana torille, kunnostetulle ladulle ja urheilukentälle, vaikka järjestyslaki sen muilta koirilta kieltääkin. Opaskoiran kanssa saa mennä myös terveydensuojeluasetuksen tarkoittamaan elintarvikehuoneistoon. Opaskoirasta ei tarvitse suorittaa koiraveroa. Nykyään lähes kaikki koulutettavat koirat ovat labradorinnoutajia. Jonkin verran opaskoirina käytetään myös kultaisianoutajia, labradorinnoutajan ja kultaisennoutajan risteytyksiä sekä saksanpaimenkoiria.

Opaskoirien historia ulottuu euroopassa yli sadan vuoden taakse: Ensimmäiset opaskoirat koulutettiin vuonna 1916 Saksassa. Suomessa opaskoiratoiminta käynnistyi sotamarsalkka Mannerheimin aloitteesta, kun hän toimi Suomen Punaisen Ristin puheenjohtajana. Mannerheim vetosi opaskoirien saamiseksi sodassa näkönsä menettäneille. Ensimmäiset opaskoirat luovutettiin käyttöön talvisodassa näkönsä menettäneille sotasokeille syksyllä 1940. -Wikipedia-
Tänään on myöskin  Ei kommentteja:

Lähetä kommentti


♥ Hei! Jätä puumerkki käynnistäsi! ♥