1.3.2017

Monta tärkeää asiaa


Hei, hau ja vuh!

Koiranomistajat tietenkin muistavat että Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkaa tänään 1.3. Lain mukaan koirat on pidettävä ihan kaikkialla kytkettyinä maaliskuun alusta aina elokuun 19. päivään asti. Kiinnipitoaikana koira on pidettävä aina kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Kiinnipitoaikana koiraa saa pitää vapaana alueen omistajan tai haltijan luvalla ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai muulla aidatulla alueella. Kiinnipitoaika varmistaa rauhan luonnoneläimille niiden lisääntymisaikana.
 
Suomen Kennelliitto Ry

 ********************************** 


Päivän toinen teema on Tartuntatautilaki: 


 Lain tavoite on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä mahdollistamalla varhainen diagnosointi ja tehokas hoito. Uudessa laissa kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin vastuu päätöksenteossa kasvaa. Laki tulee voimaan tänään 1.3.2017.

Laki lisää tartuntatauteihin erikoistuneiden lääkäreiden asiantuntemusta ja päätösvaltaa sekä kunnissa että aluehallintovirastoissa. Siten voidaan tarvittaessa nopeasti lisätä viranomaisten toimintavaltuuksia tartuntatautien torjumiseksi.

Uusi laki täsmentää säännöksiä tiedonsaannista, joka on välttämätöntä tartuntatautien torjuntatyössä. THL, sairaanhoitopiirit ja kunnat saavat oikeuden perustaa tapauskohtaisia rekistereitä epidemian selvittämiseksi ja tartunnan jäljittämiseksi.

Tartuntatautilaki velvoittaa kaikki hallinnon tasot varautumaan poikkeukselliseen epidemiaan, kuten pandemiaan.  Poikkeuksellisen epidemian vallitessa oikeus antaa rokotuksia voi olla myös terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköillä sekä työterveyshuollolla.

Uuden tartuntatautilain myötä käyttöön tulee uusi etuus, tartuntatautipäiväraha. Se korvaa nykyiset etuudet eli päivärahan ja ansionmenetyskorvauksen, joita henkilö saa joutuessaan olemaan poissa töistä esimerkiksi karanteenin tai eristyksen vuoksi.


Valtioneuvosto 

 

 **********************************

Eräs huomautettava seikka tässä uudessa laissa on 
se että terveydenhoitoalan henkilokunta suorastaan 
pakotetaan ottamaan mm influenssarokote. 

Meille muille sen ottaminen on vapaaehtoista... 

Influrokotteista ollaan montaa mieltä...  

Oletko sinä ottanut rokotteen 
ja kuinka monena talvena?

 **********************************