6.2.2017

Saamelaisten kansallispäivä



Saamelaiset, yksi kansa neljässä valtiossa  

 

 

  Saamelaisten lippu

 

 

 

Mitä tiedät saamelaisista? 

Saamelaiset ovat Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alkuperäiskansaa. Kieleltään saamelaiset kuuluvat suomalais-ugrilaiseen kieliperheeseen. Siitä huolimatta, että saamelaiset ovat kielellisesti sukua suomalaisille, saamelaisten geneettisessä perimässä on säilynyt piirteitä, jotka erottavat saamelaiset kaikista naapurikansoistaan. Saamelaisten alkuperä on siten edelleen arvoitus, jota useiden tieteenalojen tutkijat pyrkivät selvittämään.
 
Tutkimus ei ole toistaiseksi voinut antaa saamelaisten alkuperästä tarkempaa kuvausta kuin ensimmäisen saamenkielisen proosateoksen vuonna 1910 julkaissut Johan Turi (1854-1936). Turi kuvaa teoksessaan Muittalus samid birra (Kertomus saamelaisista) laajasti saamelaisten perinteistä elämää. Teos on saamelaiskirjallisuuden klassikko ja se on käännetty useille maailman kielille, myös suomeksi. Turin teos on edelleenkin hyvä lähdeteos saamelaiskulttuurista.
 
Turi kirjoittaa kansansa alkuperästä mm. seuraavasti:
Saamelaisista ei ole kuultu, että he olisivat tulleet tänne mistään.  Saamelainen on ollut paikallinen asuja kautta koko Lapinmaan, ja kun saamelainen aikoinaan oleskeli näillä seuduin rannikolla, silloin ei meren rantamilla ollut muita asukkaita.  Siihen aikaan saamelaisten kelpasi olla ja elellä.  Ja saamelainen on asunut ruotsalaisalueillakin kaikkialla.  Silloin ei ollut talollisia lähimaillakaan; saamelaiset eivät edes tienneet että on olemassa muita ihmisiä kuin he itse.-Oktavuohta-




Saamelaisten kansallispäiväksi (pohjoissaame: Sámi álbmotbeaivi,
inarinsaame: Säämi aalmugpeivi, koltansaame: Saa´mi meersažpei´vv)
on valittu 6. helmikuuta sillä tuona päivänä 100 vuotta sitten
vuonna 1917 Pohjoismaiden saamelaiset aloittivat valtionrajat
ylittävän keskinäisen yhteistyön. Yhteistyöstä päätettiin
Norjan Trondheimin saamelaiskokouksessa, joka oli
ensimmäinen laatuaan. Saamelaisten poliittisen tietoisuuden
katsotaan syntyneen tuohon aikaan. Virikkeenä oli
maailmalla leviävä kansallisuusaate.
Saamelaisten pyrkimyksenä oli ensisijaisesti säilyttää
mahdollisuus perinteisiin elinkeinoihinsa 

Helsingin yliopiston julkaisemiin almanakkoihin
kansallispäivä otettiin mukaan vasta
vuodesta 2004 alkaen. 
Lähde: Wikipedia 



Täällä lisätietoa Saamelaisten
kansallispäivästä:
OKTAVUOHTA 



Saamelaisille tämä päivä 
on luonnollisesti yleinen liputuspäivä, 
ja muuallakin Pohjoismaissa 
suositellaan liputusta 
Euroopan unionin ainoan 
alkuperäiskansan kunniaksi. 
Liputetaanhan teilläkin? 



En ole nähnyt mediassa juuri mitään
Saamelaisten kansallispäivään viittaavaa.
Tv 1 sentään lähettää dokumenttiprojektin
Kuun metsän Kaisa, klo 21.30.

"Kolttasaamelainen sadunkertoja kohtaa 1930-luvulla
sveitsiläisen kirjailijan. Heidän ystävyytensä auttaa
sodan jälkeen pelastamaan kokonaisen kulttuurin tuholta."

Haluaisin tietää ja lukea saamelaisista
enemmän. Historiaa, satuja, tarinoita.










Ei kommentteja: